IDENTIFIKACE KOŽEŠINV posledních letech byly shromážděny cenné informace
o mikro-morfologii u řady důležitých kožešinových druhů
a mohou být využity k řešení problémů s identifikací
zejména v těch případech, kdy je k dispozici jen malý vzorek
materiálu. Taková situace často nastává při prodeji kožešin,
v zoologii, archeologii a kriminologii. Ovšem když se pokusíte
tuto techniku použít, brzy zjistíte, že potřebujete značné
množství času k analýze mikrofotografií a k určení nejvíce
pravděpodobného druhu kožešiny.

Identifikace biologických objektů za pomocí matematického
modelu byla první navržena Beersem a Lockhartem*) pro
identifikaci druhů bakterií. Později bylo popsána řada
praktických využití počítačů při výpočtech pravděpodobnosti
při identifikaci bakterií. Matematický model, který tyto
počítače používají pro identifikaci, je odvozen z teorie
pravděpodobností. FURSKIN je první taková aplikace zaměřená
na identifikaci kožešin, která výrazně zjednodušuje celý proces
a dává okamžité a přesné srovnání strukturních znaků a tím
eliminuje spoustu únavné práce spojené s používáním knih
a atlasů.


*) Beers, R.J. Lackhart, W.R. 1962. Experimental methods
in computer taxonomy. J. Gen. Microbiol. 28: 633-640.
         

Copyright © 2011 Furskin Co.