HISTORIE PROJEKTU FURSKIN


ROK 1979
Tento rok lze považovat za počátek celého projektu. Prof. Vilém Hrubý nám předal vzorek neznámé kožešiny, nalezené při archeologickém průzkumu pohřebiště „Na Valách“ u Uh. Hradiště v hrobě č. 226/51. Byl to zbytek kožešinového výrobku, pravděpodobně rukávníku.
Pod mikroskopem se ukázala dobře zachovaná struktura srsti. Určení druhu této kožešiny bylo velmi složité, protože bylo nutno použít srovnávání s množstvím kožešinových vzorků. Ty, které jsme měli k dispozici, byly shromážděny za několik desetiletí výzkumu. V odborné literatuře pro kožešiny nebyl dosud dostatek referenčních mikrofotografických obrazových materiálů. Tehdy jsme se rozhodli, že že pokusíme zaplnit tuto mezeru. Práce musely být z větší části vykonány ve volném čase a na vlastní náklady, ale byla to zajímavá skušenost. Řadu vzorků kožešin nám poskytli pracovníci Národního muzea v Praze, některých zoologických zahrad, zejména ve Dvoře Králové, Lešné a v Brně. Vzorky kožešin sibiřských a dálně východních druhů, včetně vzácného irbise nám nezištně poslal Prof. Strachov z Moskevského Technologického Institutu. V průběhu let 1979 až 1985 jsme podrobně dokumentovali asi 130 kožešinových druhů. Studie ukázala i některé dosud neznámé strukturní formy, např. rozvětvený chlupový stvol (ornithorhynchus anatinus),medulou perforovaná kutikula (choleopus didactylus), neobvyklé tvary průřezu meduly (dicotyles tajacu) atd. Objem dokumentace brzy ukázal na nezbytnou pomoc počítače. Tomu muselo předcházet vytvoření vhodného srovnávacího algoritmu i vhodný způsob kódování při digitalizaci morfologických znaků jednotlivých mikroskopických struktur kožešin. Výsledkem byl počítačový program, který zpřesňuje a velmi urychluje srovnávací proceduru.

ROK 1982
Poprvé byl vytvořen počítačový program pro identifikaci kožešin na základě mikroskopických struktur. Byl napsán v jazyce BASIC pro Pocket Computer Sharp PC-1211 s operační pamětí 1920 bajtů RAM. Numerická data všech kožešinových materiálů (cca 15 000 bajtů dat) byla uložena na jedné straně 120 minutové audio kazety a byla během porovnávacího procesu postupně načítána programem SEEKFUR. Srovnávací procedura identifikace neznámého vzorku podle zadaných hodnot trvala 60 minut. Vstupní data i výsledek porovnávání byly vytištěny na jehličkové tiskárně.

 

ROK 1989
V SNTL vyšel první díl Atlas of Microscopic Structures of Fur Skins pro vydavatelství Elsevier Science Ltd, ISBN: 0444988998.
Tento atlas obsahuje 51 druhů kožešin.

 

ROK 1990
V časopise Scientifur, Vol. 14, No. 3, 1990 je publikován program SEEKFUR na identifikaci kožešin založený na porovnání mikroskopických znaků se souborem dat. Program byl dostupný nejen pro tehdy používané 8 bitové systémy CP/M, ale i pro 16 bitové počítače řady PC se systémem DOS.

ROK 1994
V tomto roce byly dokumentovány a fotografovány mikroskopické struktury srsti u dalších 83 nově získaných druhů, které nebyly v Atlase publikovány. Souběžně probíhá digitalizace všech pořízených fotografií - celkem již disponujeme souborem 134 druhů kožešin.

ROK 1997
Byla dokončena finální verze Fur Skin - the microscopic atlas - univerzální verze pro PC pro operační systém DOS 3.3 a vyšší, Windows 95.
CD-ROM obsahoval kromě porovnávacího algoritmu zcela nové fotografie pořízené elektronovým mikroskopem. Slouží jako užitečný pomocník k Atlasu z roku 1989 dodnes. Fur Skin byl napsán v jazyce C++. Identifikace neznámých vzorků srsti byla velmi rychlá i na počítačích IBM PC 286 s 640 kB RAM.

 

ROK 2006
Abychom umožnili co nejvíce uživatelům mít naši unikátní databázi kožešinových vzorků vždy po ruce, byla vytvořena internetová verze atlasu a zaregistrována doména www.furskin.cz. Projekt je zcela nezávislý na použitém hardware a operačním systému. Je plně funkční na počítači s grafickým prohlížečem a připojením na internet. Nezáleží na tom, zda máte PC, notebook nebo MAC. Aplikace je optimalizována pro běžné prohlížeče Firefox, Internet Explorer nebo Safari.

 
AUTOŘI

Antonín Galatík, mikroskopická fotografie, popis struktury chlupů, kódovací systém zvířecí srsti
Jan Galatík, získávání kožešinových materiálů, tvorba kódovacího systému struktury srsti
Zdislav Krul, mikroskopická fotografie
Antonín Galatík ml., digitalizace fotografií, programování FURSKIN.

Copyright © 2006 Furskin Co.