NUMERICKÝ MODEL ZVÍŘECÍ SRSTI
Zpracování dat počítačem vyžaduje přepis morfologických znaků srsti do alfanumerického tvaru. Kódový systém používaný programem FURSKIN má každý jednotlivý strukturní znak označen písmenem abecedy. Morfologické varianty každého znaku jsou definovány číslicemi. První tři písmena odpovídají povrchu kůže, tvarům vyústění folikulů a průměrnému počtu chlupů ve folikulech. Následujících jedenáct písmen odpovídá struktuře jednotlivých znaků u tří hlavních typů chlupů, tj. jemných, přechodových a pesíkových, jsou proto použity třikrát.

Povrch kůže: a - b - c
Jemné chlupy: d - e - f - g -h - i - j - k - l - m - n
Přechodové chlupy: d - e - f - g -h - i - j - k - l - m - n
Pesíky: d - e - f - g -h - i - j - k - l - m - n

Jednotlivá písmena v tomto schematu popísují následující strukturní znaky:
a - vzhled povrchu kůže (3 typy)
b - tvar vyústění folikulů (6 typů)
c - počet chlupů ve folikulu (3 typy)
d - tvar průřezu chlupového stvolu (9 typů)
e - tvar šupin kutikuly (16 typů)
f - povrch šupinek kutikuly (3 typy)
g - tvar okraje šupinek (2 typy)
h - velikost meeduly (4 typy)
i - podélná struktury meduly (2 typy)
j - tvar průřezu meduly (4 typy)
k - struktura meduly ( 16 typů)
l - struktura výplně meduly ( 8 typů)
m - minimální a maximální tloušťka chlupového stvolu (v µm)
n - rozpětí délek chlupů ( v mm)


JAK PROBÍHÁ IDENTIFIKACE FURSKIN
Program FURSKIN umí porovnat strukturní znaky, nalezené u zkoumané kožešin, s velkým množstvím strukturních dat vyskytujících se u souboru důležitých typů kožešin. Údaje, získané mikroskopickým posouzením vzorku neznámé kožešiny, jsou zadány do počítače a pomocí programových procedur porovnány. Pro každý kožešinový druh je vypočítáno "skóre podobnosti", t.j. počet strukturních odchylek mezi srovnávanými vzorky. Všechna nalezená "skóre" jsou následně setříděna v sestupném pořadí počtu odchylek a výsledky zobrazeny nebo vytištěny.


ÚČINNOST FURSKIN
Efektivita programu byla ověřena vzájemným porovnáním 134 kožešinových druhů, aby se nalezly mikrostrukturou nejvíce podobné dvojice. Výsledek je v následující tabulce a ukazuje významný diagnostický charakter mikroskopické struktury, protože mezi zkoušenými dvojicemi žádná neměla menší skore než 10 strukturních odlišností.

 NEJVĚTŠÍ PODOBNOST MORFOLOGIE
POČET
ODCHYLEK
     NEJMÉNĚ PODOBNÉ DRUHY
POČET
ODCHYLEK
Talpa micrura vs. Talpa europaea
10
      Capra sibirica vs. Arvicola terrestris
29
Equus caballus vs. Equus caballus (Hucul variety)
10
      Desmana moschata vs. Kobus ellipsiprymnus
29
Dama dama vs. Ovis musimon
12
      Putorius putorius vs. Cryptoprocta ferox
29
Rangifer tarandus vs. Cervus elaphus wapiti
13
      Meles meles vs. Ovis aries - Persian lamb skin
29
Panthera tigris altaica vs. Panthera pardus
13
      Castor fiber vs. Tamandua tetradactyla
29
Antilope cervicapra vs. Kobus ellipsiprymnus
13
      Canis familiaris collie vs. Otocolobus manul
29
Martes zibellina vs. Lutreola lutreola
14
      Oryctolagus cuniculus vs. Vulpes vulpes
30
Tamandua tetradactyla vs. Boocercus euryceros
15
      Sus scrofa scrofa vs. Giraffa camelopardalis
30
Cynocephalus temmincki vs. Lemur cata
15
      Alopex lagopus vs. Vulpes vulpes
33
Hylobates lar vs. Ovis aries - Cigaja lamb skin
16
      Antidorcas marsupialis vs. Equus przewalskii
34
Cercopithecus mona vs. Hylobates lar
16
      Choloepus didactylus vs. Connochaetes gnou
37
Ovis aries - Cigaja lamb skin vs. Cercopithecus mona
16
      Dicotyles tajacu vs. Canis familiaris collie
43


DISKUSE
Studie morfologie srsti provedená u 134 odlišných druhů kožešin potvrdila již dlouho uznávanou diagnostickou použitelnost mikroskopické metody při určování identity malých vzorků. Mezidruhové porovnání mikromorfologie srsti ukázalo, že většina kožešin má asi 20 významných strukturních rozdílů. Nejmenší počet mikromorfologických rozdílů nalezený u nejpodobnější dvojice, byl deset. To prokazuje značný stupeň individuality mikromorfologie kožešin.
I když rozsahem studie zahrnovala přes 10 000 snímků, nemůže být považována za dostatečně vyčerpávající. Další studie mikromorfologie kožešin by mohly podrobněji určit vliv krajiny těla, rozdíly mezi zimní a letní srstí, mezi pohlavími, změny v průběhu dospívání zvířete a u domácích zvířat také velkou variabilitu mezi jednotlivými plemeny. Podrobné sledování všech uvedených variací by ovšem vedlo k neúnosně velkému rozsahu studie a nákladům pravděpodobně nepřiměřeným užitečnosti výsledků. Vlivem těchto variací, u konkretního porovnání dvou identických kožešinových druhů nemusí být nalezené skore odlišnosti nulové, může nabýt i velikost několika desítek strukturních odchylek.

Copyright © 2011 Furskin Co.