URČENÍ NEZNÁMÉHO VZORKU KOŽEŠINY POMOCÍ FURSKIN

POSUZOVANÝ VZOREK
V roce 1979 byl nám prof. Vilémem Hrubým předán vzorek neznámé kožešiny, nalezené při archeologickém průzkumu pohřebiště „Na Valách“ u Uh. Hradiště v hrobě č. 226/51. Byl to zbytek kožešinového výrobku, pravděpodobně rukávníku, nacházející se v místě břicha špatně zachovalé dívčí kostry, uložené v dřevěné rakvi, obité šesti železnými pásy. Mimo kožešiny byly zde zachovány i malé zbytky látky oděvu a na kožešině byly uloženy dvě stříbrné, hrozníčkovité náušnice a jeden příčně členěný skleněný korálek. Hrob byl určen do druhé poloviny devátého století.

POROVNÁNÍ DAT
Pro určení dat potřebných pro určení druhu pomocí programu Fur Skin jsme provedli snímkování vzorku pomocí rastrovacího el. mikroskopu Joel 35. Některé ze snímků přikládáme.

Při zadávání požadovaných dat bylo postupováno podle jednotlivých oddílů, které vyžaduje program:

Povrch kůže: 3.0-1.0-3.0
Jemné podsadové chlupy: 7.0-1.0-1.0-2.0-0.1-0.1-0.1-4.0-0.0-10.22-7.15
Přechodové chlupy: 2.0-1.0-1.0-1.0-1.0-0.0-0.0-0.0-0.0-30.50-20.22
Pesíky: 2.0-1.0-2.0-1.0-1.0-1.0-1.0-3.0-1.0-80.100-20.25

V každém oddílu byl zadán číselný kod, odpovídající nabídnutému snímku, v případě, že údaj nebyl k dispozici, nebo nebyl jednoznačně určitelný, zadává se nula.

VÝSLEDEK NUMERICKÉHO SROVNÁNÍ
Na základě zadaných dat vyhledal program ve své databazi soubor zvířecích druhů, který odpovídá posuzovanému druhu kožešiny a přiřadil jim diferenční číslo. Průkaznost výsledného určení stoupá s počtem určených a zadaných parametrů. Charakterizuje je velikost nalezeného diferenčního čísla (Number of diferences). Při hodnotách pod 30 je průkaznost určení vysoká.
Program určil následující možné zvířecí druhy a přiřadil jim diferenční čísla:

1. Lutra lutra (30)

Měně pravděpodobné druhy 2. Giraffa camelopardalis (36 ) a 3. Enhydra lutris (36 )

VIZUÁLNÍ SROVNÁNÍ
Z předchozího numerického srovnání známe pořadí nejpravděpododnějších druhů. Vizuálním srovnáním vzorku s našimi referenčními fotografiemi lze pak identifikaci ještě více zpřesnit.

Neznámý kožešinový vzorek

  Lutra Lutra
 
     
 
     
 
     
 
     
 

VÝSLEDEK
Vzorek nalezené kožešiny byla s vysokou průkazností vydra říční (Lutra Lutra).

 

POSOUZENÍ MIKROSKOPICKÝCH ARTEFAKTŮ Z ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZU HULÍN 2005

MOHOU BÝT ZACHOVANÉ CHLUPY LIDSKÉ?
Tloušťka chlupů nálezu odpovídá přibližně lidským vlasům. Liší se však tvarem průřezu i tloušťkou dřeně. Poměrně velká variace typů lidského vlasu bývá kategorizována do tří skupin (viz obrázek). Evropský typ má průřez tvaru nepravidelného oválu, lidé s rovným vlasem mají obvykle větší průměr, výrazná eliptičnost bývá považována za důvod přirozené kudrnatosti, neboť se spirálově střídá alfa a beta kortex. I když v řezu lze najít jistou podobu s lidským vlasem asijské rasy, liší se výrazně průměrem meduly (dřeně), která u posuzovaného vzorku většinou chybí, nebo tvoří jen několik procent průměru vlasu. Na přiloženém obrázku nalezeného vzorku se základními typy humánních vlasů lze usuzovat na to, že nalezené chlupy nejsou zřejmě lidské.

URČENÍ ŽIVOČIŠNÉHO DRUHU CHLUPŮ, POUŽITÁ METODA
Použili jsme program Fur Skin the Microscopic Atlas, publikovaný nakladatelstvím Elsevir (Amsterodam, Oxvord, New York, Tokio 1989, upravené A. Galatíkem v počítačové verzi na CD. Program pro určení neznámé kožešiny posuzuje nalezený vzorek podle morfologických znaků. Obsahuje soubor snímků morfologie vlasu 134 savců. U každého z nich je zachyceno 36 hlavních morfologických znaků a dalších 36 vedlejších, které se hodnotí v číselném kódu. Takový počet znaků kódu umožňuje vcelku jednoznačné určení živočišného druhu. Jsou to 3 znaky typologie vlasových váčků (folikul), pro jejich určení by měly být k dispozici také snímky vlastní kůže (The Skin Surface). Dále je třeba znát 11 parametrů, t. zv podsady, jemných vlasů, majících obvykle menší délku (Fine Fur Fibres), 11 parametrů středních vlasů, zvaných někdy polopesíky (Intermediate Fibres) a 11 parametrů pesíků (Guard Hairs). Parametry všech typů vlasu určují údaje zahrnující tvar a typologii tří vrstev. Šupinové pokožky (Cuticula), kůry (Cortex) a porézního jádra, tzv. dřeně (Medula). Pro snadné zařazení každého znaku nabízí program snímky všech možností. Lze je tak zadávat v případě, že jsou k dispozici snímky zkoumaného chlupu pořízené metodou el. rastrovací mikroskopie. V případě vzorků z nálezu Hulín 2005 máme k dispozici převážně silné chlupy. Snímek však zachytil i jeden jemný chlup podsady a několik středních chlupů. Proto jsme pro určení jsme mohli použít asi 60 % znaků. To stačí pro celkem průkazné určení živočišného druhu. Počítačový program nabízí dále seznam živočišných druhů, které mají menší diferenční číslo a také připadají v úvahu. Seřadí je od nejpravděpodobnějšího k nejméně pravděpodobnému. Při dosažení diferenčního čísla 40 a méně je určený druh pravděpodobný.

Snímky pořízené el. rastrovacím mikroskopem umožňují určit tyto parametry číselného kódu pro komparaci shody vzorku se souborem živočichů v atlasu.


IDENTIFIKACE CHLUPŮ KOŽEŠINY
Numerický kod parametrů, které nejsou k dispozici je vždy 0. Kódy morfologických znaků jsou v programu zadávány podle snímku nabízených možností morfologie líce kůže, vlasových folikul, šupinek cutikuly, a struktury kortexu i meduly.
Tloušťka jemných chlupů podsady 6µm, tloušťka přechodových chlupů 10µm a tloušťka pesíků 120µm byla odečtena z fotografií:
 
Snímky pořídil pan Martin Hložek


Povrch kůže: 0.0-0.0-0.0 (Nelze z analyzovaného vzorku určit)
Jemné podsadové chlupy: 1.0-1.0-1.0-1.0-2.0-1.0-1.0-8.0-3.0-6.6-0.0
Přechodové chlupy: 1.0-1.0-1.0-1.0-2.0-1.0-1.0-8.0-3.0-10.10-0.0
Pesíky: 1.0-1.0-1.0-1.0-2.0-1.0-1.0-8.0-3.0-120.120-0.0

 

VÝSLEDEK POROVNÁVÁNÍ
1. Equus przewalskii (Kůň Przewalski) 29 rozdílů
2. Kolonocus sibiricus (Norek sibiřský) 31 rozdílů
3. Alopex lagopus (Liška polární) 33 rozdílů
4. Capra sibirica (Kozorožec sibiřský) 33 rozdílů
5. Arvicola terrestris (Hryzec vodní) 34 rozdílů
6. Galago senegalensis (Komba ušatá) 35 rozdílů
7. Allactaga major (Frček větší) 35 rozdílů
8. Otaria byronia (Lachtan hřívnatý) 35 rozdílů
9. Tupaia glis (Tana obecná) 35 rozdílů
10. Apodemus sylvaticus (Myšice křovinná) 36 rozdílů

ZÁVĚR
Výsledek naznačuje možnost, že již před 4 tisíci let byla nejstarší forma divokého koně zkrocena a využívána na našem území, protože archeologický nález Hulín 2005 je datován do starší doby bronzové, tedy asi kolem roku 2000 před Kristem.

ODKAZY
Dosavadní výsledky mezioborové spolupráce na nálezech ze starší doby bronzové v Hulíně – U Isidorka

 

Copyright © 2011 Furskin Co.